unsigned masterpiece

Born to reality

Na de dood van mijn beide ouders heb ik lang gewerkt aan wat ik ‘mijn systeem’ noem. In beeld brengen hoe de wereld in elkaar steekt, de wereld volgens mij. Over geboorte en familie, naar het leven zelf dat de streep trekt en het Staan met lege handen. De grootst mogelijke zinkplaat die in zijn geheel dit verhaal vertelt. Mijn ultieme werk, magnum opus, mijn ‘unsigned masterpiece’. Daarmee had ik alles verteld wat er te vertellen viel.


Mijn ultieme werk,
mijn ‘unsigned masterpiece’,
wreed en indringend als het leven zelf.

Vanaf de geboorte, de levenslange weg
die lijdt tot het besef dat je
uiteindelijk staat met lege handen (de laatste ets)

Alles in spiegelbeeld gekerfd
In zink verzonken
de doorleefde emotie van leven en dood.

Alle concepten voorbij.

1 februari 2013

You can enable/disable right click